చిలుకూరి బుర్రకథ బృంధం వారి తెలుగు జానపద కళారూపం ‘బుర్రకథ’ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకుంది, టొరంటో లిఫ్ట్-ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌కు ఎంపికైంది

Chilkuri Sushil Rao’s “Captain’s Knock” documentary selected for two international film festivals

Powered by Blogger.